Стройекспертконтрол
Жилищни, обществени и промишлени сгради
Жилищна сграда с магазини
 
КЛИЕНТ: М.Ж. БИЛДИНГ ГРУП ООД
 
Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи, уличен канал ф 400 мм. по ул. 754 от ул.753 до ул. 3014, заустен в ляв суходолски колектор, външно ел. захранване, вертикална планировка
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг