Стройекспертконтрол
Инфраструктурни обекти
Канализационен колектор - Община Белица
 
КЛИЕНТ: Община Белица
 
Канализационен колектор с. Краище, община Белица 1600 м, възстановяване на пътна настилка, рекултивация на земи
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг