Стройекспертконтрол
Жилищни, обществени и промишлени сгради
Блок 2 от Комплекс от две жилищни сгради
 
КЛИЕНТ: Мания Билд ООД
 
Блок 2 от Комплекс от две жилищни сгради, външно ел.захранване, вътрешна и прилежаща улична инфраструктура на блок 2
 
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг