Стройекспертконтрол
Инфраструктурни обекти
Реконструкция на съществуващи общински пътища - Лот 1 „Път НКV 2174/III-593, с. Маджари – с. Силен / с. Воденци – с. Пътниково / HKV 2177"
 
КЛИЕНТ: Община Стамболово
 
 
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг