Стройекспертконтрол
Инфраструктурни обекти
МВЕЦ "Костена" и кабелна линия 20kV за присъединяване на МВЕЦ
 
КЛИЕНТ: КК-Хидро ООД
 
напорен тръбопровод с дължина 2738м, кабелна линия с дължина 3720м
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг