Стройекспертконтрол
Инфраструктурни обекти
Спортен комплекс - Ново село
 
КЛИЕНТ: Община Ново село
 
Спортен комплекс - Ново село - оценка на съответствие на инвестиционен проект
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг