Стройекспертконтрол
Инфраструктурни обекти
Спортни комплекси с. Гулянци и с. Брест
 
КЛИЕНТ: Община Гулянци
 
Спортни комплекси с. Гулянци и с. Брест - оценка на съответствие на инвестиционни проекти
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг