Стройекспертконтрол
Жилищни, обществени и промишлени сгради
Жилищна сграда с гаражи, помещения за магазини и външно електрозахранване с кабели Н.Н.
 
КЛИЕНТ: Димитров инженеринг ЕООД
 

Жилищна сграда с гаражи, помещения за магазини и външно електрозахранване с кабели Н.Н.

УПИ III-260, кв. 828, м. "Триъгълника" по плана на гр. София

 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг