Стройекспертконтрол
Екип
доц. д-р инж. Димитър Цанев
 
длъжност: Управител
e-mail: d.tzanev@lupo-bg.eu
 
инж. Димитър Митов
 
длъжност:
e-mail: d.mitov@lupo-bg.eu
 
инж. Борислава Бориславова
 
длъжност:
e-mail: b.borislavova@lupo-bg.eu
 
инж. Стефан Цанев
 
длъжност: Управител
e-mail: s.tzanev@lupo-bg.eu
 
инж. Емилия Бориславова
 
длъжност:
e-mail: e.borislavova@lupo-bg.eu
 
екип от 37 правоспособни физически лица в Списък към Лиценз №ЛК-000193/19.10.2004г.
 
длъжност:
e-mail:
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг