Стройекспертконтрол
Телекомуникационни съоръжения
SPDH Радиорелейни станции на БТК АД
 
КЛИЕНТ: БТК АД
 
строителен надзор, изготвяне на технически паспорти и въвеждане в експлоатация на над 30бр. SPDH радиорелейни станции на БТК АД
 
 
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг