Стройекспертконтрол
Жилищни, обществени и промишлени сгради
Жилищна група - блокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 с подземни гаражи
 
КЛИЕНТ: Оркид София Хилс ЕООД
 
Жилищна група - блокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 с подземни гаражи, външно ВиК и електрозахранване, пътни работи и улично осветление и газификация
 
 
 
TerazidЛупо инженерингЕС Консултинг